Arie en Petra van den Berg

Arie, geboren en getogen op Hoeve Ackerdijk, heeft de boerderij van zijn vader (Henk van den Berg) overgenomen. Naast zijn werk op de boerderij is hij actief als bestuurder. Zo heeft hij deelgenomen aan de Reconstructiecommissie Midden-Delfland, het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland en als raadslid van het CDA in de gemeente Midden-Delfland. 

Petra werkte als kraamverpleegkundige en als bloemist. Naast full time moeder van 4 kinderen was ze in de maatschap Hoeve Ackerdijk verantwoordelijk voor de zorgboerderij en aanspreekpunt voor de hulpboeren.  

In de afgelopen 50 jaar hebben Arie en Petra verschillende veranderingen op Hoeve Ackerdijk in gang gezet. In 1998 maakten ze de overstap van een extensieve naar een biologische bedrijfsvoering, om de boerderij en de omgeving toekomstbestendig te maken. Biologisch boeren draagt bij aan een goede waterkwaliteit, meer biodiversiteit en een lagere stikstofuitstoot. Op deze manier wil Arie zorgen dat er in de toekomst ook ruimte blijft voor boeren. 

Concreet betekent dit dat er geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en dat er per hectare minder koeien worden gehouden. Hierdoor hebben de biologische koeien meer ruimte dan in de gangbare landbouw. In 2014 ontving Arie de Cittaslow award voor de succesvolle combinatie van melkveehouderij, natuurbeheer en zorg op Hoeve Ackerdijk. 

In 2016 opende agrarisch kinderdagverblijf Hoeve Ackerdijk haar deuren in de voormalige grupstal. Het idee ontstond toen de stal niet langer kon dienen als koeienstal, maar het gebouw wel behouden moest blijven. Het kinderdagverblijf biedt kinderen de mogelijkheid om direct in contact te komen met boerderijdieren en te leren waar hun voedsel vandaan komt. Het vormt een prachtige brug tussen stad en platteland. 

Op dit moment dragen Arie en Petra de boerderij over aan hun zoon Bas. Arie is momenteel actief als bestuurder bij het Biohuis en geeft graag rondleidingen en weidevogelsafari’s op de boerderij. Zo heeft hij bijvoorbeeld in 2023 een groep makers van Vroege Vogels ontvangen, omdat hij nog steeds graag naar dit radioprogramma luistert tijdens het melken van de koeien.  

Petra ontvangt wekelijks een groep ouderen op Hoeve Ackerdijk. Deze ouderen kunnen dan naar de koeien kijken of een klein rondje op de boerderij lopen.