Bedrijfsprofiel

Hoeve Ackerdijk is een boerderij gelegen in de Ackerdijkse polder. De grondsoort is klei op veen en veengrond. Deze grondsoort is nagenoeg alleen geschikt voor het houden van vee, beweiden en maaien voor de voederwinning.

De boerderij is in 1998 omgeschakeld van een gangbare, toch al extensieve, bedrijfsvoering naar een biologische bedrijfsvoering. De grootste verandering was toen het niet meer gebruiken van kunstmest, geen bestrijdingsmiddelengebruik en het niet meer toepassen van droogzet-antibiotica.

Vooral geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken geeft veel werk, dit jaar zijn de distels en is ridderzuring flink toegenomen. Handmatig verwijderen is de beste optie, we proberen ook door ze veel maaien uit te putten, vooral tegen het bloeistadium aan kan dit succesvol zijn.

Geen kunstmest gebruik geeft vooral in de eerste jaren een verminderde opbrengst, nu is de opbrengst vermindering gering. De kwaliteit van het gras loopt wel sterk terug, veel oude grassoorten herstellen zich, maar zijn moeilijker verteerbaar voor melkkoeien. Wat biodiversiteit betreft gaat de grasmat vooruit, financieel levert dit niets op om het nadeel te compenseren.

De omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering heeft ook gevolgen voor de samenstelling en uiteindelijk ook op de melkproductie van ons vee. Ook wij hadden de laatste twintig jaar onze Fries-Hollandse (FH) veestapel gekruist met Amerikaanse stieren van het Holsteins-Frisians ras(HF). De veestapel was al nagenoeg zuiver HF. Toch hebben juist deze koeien met de aanleg om veel melk te geven het moeilijk op ons bedrijf. Vooral in de winterse stalperiode krijgen ze te weinig energierijk voedsel binnen omdat de basis van het rantsoen ons eigen gewonnen gras is. Aankoop van veel biologisch geteelde hoogwaardige producten is, buiten dat het duur is, ook niet gewenst als je zelf voldoende kuilgras als basis hebt.

We experimenteren met andere rassen, zo hebben we een aantal Monbiliarde koeien (een Frans ras), zuivere Maas, Rijn en IJsselkoeien (MRIJ) en zuivere Blaarkoppen gekocht. De laatste twee zijn oud Hollandse rassen.

De HF koeien kruisen we met Monbiliarde stieren van de KI.hebben ook weer van één van onze beste koeien een stier aan gehouden, een Monbiliarde kruising met de naam Koos. Hij is nu anderhalf jaar oud en dekt nu de jonge dieren. De dieren worden gehuisvest als melkkoe in een ligboxenstal, de jonge dieren worden deze winter voor het eerst onder gebracht in de nieuw gebouwde potstal. Op stro liggen voor jonge dieren is ook één van de eisen in de biologische landbouw. Tot afgelopen winter stonden de jonge dieren vast op de grupstal.

Het natuurbeheer op onze boerderij wordt agrarisch natuurbeheer genoemd, het is zorg dragen voor en bevorderen van de aanwezige natuur die aanwezig is op het melkvee bedrijf. De weidevogels worden samen met de weidevogelwacht “Schieveen” opgespoord en van merkstokken of een nestbeschermer voorzien. Het aantal weidevogels dat bij ons een nest heeft groeit gestaag, dit jaar beschermde we zo’n tachtig nesten. Slootkanten beheer begint een beetje vorm bij ons te krijgen, uilen zijn wel aanwezig, maar een nest produceren is nog niet aan de orde. De boerenzwaluw loopt in aantal bij ons langzaam terug, hier willen we iets aan gaan doen.

Hoeve Ackerdijk wordt een steeds meer open boerderij voor bezoekers. Schoolklassen bezoeken de boerderij via de Zuivelorganisatie NZO in Zoetermeer, of via het natuur en milieueducatie centrum de Papaver in Delft. De les ”Stilte naast de Stad” heeft opdrachten voor een leerzaam dagdeel. Groepen zijn ook welkom bij ons voor een rondleiding. U kunt ook een koe bij ons adopteren, ongeveer 50 mensen hebben dit gedaan. Twee keer per jaar geven wij speciaal voor deze groep een open dag, de koe is dan een leuke aanleiding om het bedrijf te bezoeken. Meer informatie over hierover kunt u vinden onder “adopteer een koe“. Uiteraard doen we jaarlijks mee met de open biologische dagen. Verder vullen we één dag per week een zorgtaak in met vrijwilligers en bezoekers via de dagbesteding van de GGZ Delfland. Kleine klusjes, koeien kijken, kopje koffie en genieten van de omgeving is de invulling van deze dag.

De melk van onze koeien, ongeveer 400.000 kg per jaar gaat naar de melkfabriek in Limmen (NH) van Campina waar de melk in de melkpakken van de Groene Koe of Zuiver Zuivel verdwijnt. De melkprijs is voor ons ongeveer vijf euro cent hoger dan voor niet biologisch geproduceerde melk. De koeien die daar geschikt voor zijn gaan naar de Groene Weg slagerijen, ook dan is de vleesprijs hoger. Er wordt biologische perspulp (van de suikerbiet) aangekocht en biologische snijmais. Het krachtvoer (granen e.d.) is nu nog gedeeltelijk biologisch geproduceerd, vanaf 2005 wordt dit ook volledig biologisch. Wij denken ondanks de toch steeds lagere melkprijs, met meer verbreding en verdieping van ons bedrijf, een vorm te kunnen vinden waar ons bedrijf mee vooruit kan. De investering in de nieuwe stal is een bewuste keus voor een voor stap in toekomst geweest .