Biologische boerderij 

Hoeve Ackerdijk is een biologische melkveehouderij tussen Rotterdam en Delft. De biologische manier van werken past bij ons. Het past ook bij ons doel om stad en platteland te verbinden. Als consument draag je met het kopen van onze biologische producten bij aan eigenwijs en duurzaam ‘boeren’ in de regio Rotterdam.

Sinds 1998 ‘boeren’ we biologisch. De belangrijkste pijlers hiervan zijn:

  • Geen kunstmest gebruiken
  • Zonder bestrijdingsmiddelen werken
  • Geen preventief antibiotica gebruik
  • Grondgebondenheid. Dit houdt in dat er voor elke koe voldoende ruimte buiten én binnen is.

Skal is de organisatie die hier toezicht op houdt.

Waarom een biologische boerderij?

Deze biologische manier van werken past bij ons. Biologisch boeren vraagt dat we op een andere manier naar onze weides en koeien kijken.  

De omslag was niet makkelijk. Door geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken, nam het onkruid zoals distels en ridderzuring in de weides toe. Dit moest handmatig worden weggehaald. Geen kunstmest gebruiken zorgde voor minder grasopbrengst. De oude inheemse grassoorten herstelden zich, maar die bleken moeilijker te verteren voor de melkkoeien. De biodiversiteit ging vooruit, maar dat leverde financieel niets op.  

Deze lagere grasopbrengsten kunnen we compenseren met het inkopen van extra voedsel, maar we kiezen ervoor om een andere type koe op onze boerderij introduceren die wel melk geeft met het gras dat onze omgeving biedt.   

Eenvoudig werken is niet makkelijk. In het complexe voedselsysteem dat langzaamaan is ontwikkeld, is melk en vlees een massaproduct geworden. Boeren hebben geen invloed op de prijs van het product en kunnen alleen snijden in de kosten om de opbrengsten gelijk te houden. Dit dwingt tot bepaalde keuzes; eigenlijk wordt alleen schaalvergroting beloond.

Biologisch boeren geeft wat tegengas aan schaalvergroting in de melkveehouderij. Het is een beetje eigenwijs en anders boeren.

Bas van den Berg

Biologisch ondernemen geeft daar wat tegengas aan. Een beetje eigenwijs en anders boeren. Het past bij ons doel om stad en platteland te verbinden. We werken op een biologische en duurzame manier en de consument maakt dat mogelijk door voor de producten meer te betalen.  

Met onze biologische boerderij, onder de rook van Rotterdam gaan we terug naar de tijd van Krukius, waarin alle boeren biologisch en met de natuur meewerkten. De grasopbrengst was afhankelijk van de meststoffen en de kringloop was kort en eenvoudig; van grasland (en bodemleven) naar koe en mest naar de producten melk, kaas en vlees. 

We vinden het leuk om direct contact te hebben met de consument en te vertellen over hoe we boeren met aandacht voor de natuur, de koeien en de weidevogels. En we laten graag onze kaas proeven. Met de verkoop van eigen producten maken we de kringloop weer eenvoudig. En even zo belangrijk, we vinden kaas ook gewoon een heel mooi product om te maken.