Geschiedenis

Op de kaart van Krukius uit 1712 is de boerderij al aangegeven. Op de kaart ziet u de boerderij al liggen aan de oprijlaan van ongeveer 500 meter. De percelen met hun grenssloten zijn ook nu nog duidelijk in het landschap aanwezig. De Noordmolen is nu een woonhuis, de Zuidmolen van de Ackerdijkse polder is ook nu nog een plaats waar het water in de Schie, gemalen, gepompt wordt. Nu met een elektrisch gemaal, daarvoor met een stoomgemaal en daarvoor de Noordmolen. De watergang achter de Noordmolen is de Noordmolensloot, achter het huidige gemaal heet het water de Lee sloot, en loopt inderdaad door naar hetbuurtschap de Oude Leede. Onze polder is een kleine polder van ruim 300 hectaren groot, het is een smalle polder die doorloopt tot aan de polder van Berkel. Het waterpeil van de polder is 3.25 meter onder NAP.

Van de huidige gebouwen is het woonhuis en de grupstal het oudste gedeelte van de boerderij. We hebben de bouwtekening nog van de boerderij, deze is getekend in 1892 door de heer Klapwijk, bouwkundige uit Rijswijk.De begrenzingsloten van de boerderij zijn nog dezelfde als op de kaart van Krukius, een aantal stallen en de hooiberg zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats is in 1989 een ligboxen stal gebouwd, qua bouw net zo saai gebouwd als de meeste andere ligboxenstallen. Bij de boerderij heeft altijd een karnmolen gestaan, deze is in 2000 gerestaureerd. Een karnmolen is een gebouwtje waar het paard rondjes liep om de karn ton aan te drijven. Er is dan ook een grote kelder op de boerderij aanwezig om de boter te hebben kunnen opslaan.

Op de boerderij zijn nog wel kenmerken van een vroegere bebouwing te vinden. Al zijn bij het bouwen van de boerderij rond 1900 geen bouwsels blijven staan. Oude bomen en een fundering aan de noordkant laten zien dat de vorige boerderij waarschijnlijk meer naar de noordkant gericht was. De boerderij is een bezit geweest van een bekende Hagenaar, Gevert Deynoot, deze heeft hem later geschonken aan het weeshuis van de Nederlands Hervormde kerk te Den Haag. De boerderij werd gehuurd door de familie van Schie en later door de familie van den Berg In 1959 is de boerderij aan de huurder, Hendrik van den Berg verkocht.

Op dit moment zijn wij, Arie en Petra van den Berg de eigenaren van de boerderij.