Weidevogels

Op Hoeve Ackerdijk dragen we zorg voor de natuur die rondom onze boerderij en op onze weilanden aanwezig is. Agrarisch natuurbeheer wordt dat genoemd. Extra aandacht hebben we hierbij voor de weidevogels in onze Ackerdijkse polder.

Sinds de jaren 1960 zijn door de intensivering in de landbouw de leefgebieden voor weidevogels op veel plekken in Nederland verdwenen en daarmee is ook het aantal weidevogels enorm gedaald. Op moderne productieve weilanden staat voornamelijk gras en het maaien ervan gebeurd steeds vroeger en vaker, ook in het broedseizoen.

Een goed leefgebied voor weidevogels bestaat juist uit weilanden met allerlei soorten gras, klaver en bloemen, waar de vogels genoeg voedsel kunnen vinden, veilig zijn en waar de kuikens goed kunnen opgroeien. Op Hoeve Ackerdijk werken we eraan om de basisvoorwaarden voor weidevogels weer terug te brengen in onze polder. De basisvoorwaarden zijn: 1) een hoog waterpeil, 2) zo laat mogelijk maaien en 3) een kruidenrijk grasland.

Kruidenrijk

Om insecten aan te trekken, groeien er op onze weilanden en langs de sloten diverse soorten gras, kruiden en bloemen. Op deze manier hebben de vogels op het boerenland genoeg te eten.

Maaien

Door in fasen te maaien en het grazen van de koeien daar op af te stemmen, zorgen we voor variatie in onze weilanden. We hebben zo altijd stukken weiland met hoog gras en laag gras. Weilanden met hoog gras zijn met name fijn voor de kleine keukens. Hier voelen ze zich veilen en kunnen ze rustig naar eten zoeken.

We proberen zo laat mogelijk in het broedseizoen te gaan maaien. Als er toch gemaaid moet gaan worden, dan doen we dat op een rustig tempo en we beginnen in het midden van het weiland. Zo krijgen de vogels de tijd om een verstop-plek te vinden. Ook maaien we om de nesten heen.

Langs de randen van het weiland laten we een strook gras staan. Zo kunnen hier bloemen en kruiden groeien en bloeien, wat insecten aantrek. Zo zorgen we voor een feestmaal voor de weidevogels.

Een plas in het weiland

Bij een lage waterstand en een droge bodem kunnen vogels moeilijk aan eten komen. Naast dat we daarom het waterpeil zo hoog mogelijk proberen te houden, maken we in het voorjaar op enkele plekken ons weiland extra nat. Met een pomp op zonne-collectoren zetten we een stuk land onder water. Plas-dras noemen we dat.

Weidevogelwacht

De weidevogels worden jaarlijks bij ons opgespoord door de Weidevogelwacht. Dit zijn vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland. Alle nesten worden geteld en in kaart gebracht.