De boerderij

Hoeve Ackerdijk is een boerderij gelegen in de Ackerdijkse polder. De grondsoort is klei op veen en veengrond. Veengrond is nattige, slappe grond en relatief zuur, daardoor is het vooral geschikt voor het houden van vee. Je kunt er goed vee op houden en je kunt het maaien zodat er in de winter voldoende voer is voor het vee. Het houden van vee is al eeuwen gedaan op Hoeve Ackerdijk. 

Hoeve Ackerdijk heeft een lange geschiedenis, op de kaart van Kruikius (1712) staat de boerderij al. De gebouwen zijn in de loop van de tijd van functie veranderd en er zijn gebouwen, zoals een lichtboxenstal bij gekomen, maar de percelen met de grens sloten zijn grotendeels gelijk gebleven. Het huidige woonhuis en het kinderdagverblijf staan in gebouwen uit 1892. Er wordt dus al een tijdje geboerd in de Ackerdijkse polder.   

Vergroot deel van Kruikiuskaart

Gebouwen op de boerderij

Van de huidige gebouwen zijn het woonhuis en de grupstal het oudste gedeelte van de boerderij. Deze zijn in 1892 getekend door de heer Klapwijk, een bouwkundige uit Rijswijk. In de grupstal zit nu kinderdagverblijf Hoeve Ackerdijk. Bij de boerderij heeft altijd een karnmolen gestaan, deze is in 2000 gerestaureerd. De karnmolen werd gebruikt om boter te maken. In de grote kelder werd deze boter opgeslagen. In 2022 hebben we deze omgebouwd tot een kaaskelder. 

De boerderij is een bezit geweest van een bekende Hagenaar, Gevert Deynoot, deze heeft hem later geschonken aan het weeshuis van de Nederlands Hervormde kerk te Den Haag. De boerderij werd gehuurd door de familie van Schie en later door de familie Van den Berg. In 1959 is de boerderij aan de huurder, (opa) Hendrik van den Berg verkocht.  

Arie, Petra en Bas van den Berg zijn nu de eigenaren van de Hoeve Ackerdijk.